فروشگاه ساز رایگان فایل
لیست فایل ها - صفحه 1

سنجش کروم شش ظرفیتی به روش دیفنیل کاربازاید

روش سنجش کروم شش ظرفیتی در محلول های آبی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه اقساط وام بانکی، سود، قرض و خرید وسایل

محاسبه مبالغ اقساط، کل مقدار بازپرداخت و انتخاب بهترین شرایط برای دریافت وام بانکی و همچنین انتخاب بهترین گزینه برای خرید وسایل

قیمت : 1,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه سینتیک الوویچ فرایند جذب سطحی (مدل خطی)

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار الوویچ و محاسبه ی پارامترهای مربوط به آن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک بر اساس متغیر غلظت آلاینده

این فایل حاوی فایلهای اکسل ایزوترمهای لانگمویر و فروندلیچ، سینتیکهای درجه اول و دوم کاذب، و ترمودینامیک جذب می باشد

قیمت : 139,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش انجام آزمایشات ایزوترم و سینتیک جذب سطحی

در این فایل سه صفحه ای به طور خلاصه روش صحیح انجام آزمایشات سینتیکی و ایزوترمی بیان شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مدل خطی ایزوترم تمکین بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترم تمکین را محاسبه کرده و نمودار آن را در اختیار داشته باشید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم فروندلیچ (مدل خطی) بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشتن این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم فروندلیچ، و رسم نمودار آن را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل خطی ایزوترم لانگمویر بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشت این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم لانگمویر، رسم نمودار آن و همچنین رسم نمودار RL را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل محاسباتی و آموزشی ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترمهای لانگمویر، فروندلچی و تمکین را محاسبه کرده و نمودارهای آنها را در اختیار داشته باشید

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی