فروشگاه ساز رایگان فایل
لیست فایل ها - صفحه 2

مدل خطی ایزوترم تمکین بر اساس متغیر دوز جاذب

پارامترهای ایزوترم تمکین را به همراه رسم نمودار تنها با جایگزینی داده های خود به دست آوردید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک

پکیج زیر حاوی 5 فایل اکسل فرمول نویسی شده جهت محاسبه ی سینتیک درجه اول کاذب، سینتیک درجه دوم کاذب، ایزوترم لانگمویر، ایزوترم فروندلیچ و ترمودینامیک می باشد.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه ی سنجش کروم شش ظرفیتی به روش رنگ سنجی

در این فایل نحوه ی اندازه گیری کروم شش ظرفیتی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر توضیح داده شده است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه ی صحیح رقیق سازی محلول های غلیظ

فایل Word حاوی توضیحاتی در مورد نحوه ی رقیق سازی محلولهای آزمایشگاهی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش آزمایش pHzpc و نحوه ی رسم نمودار آن در اکسل

روش آزمایش pHzpc و نحوه ی رسم نمودار آن در اکسل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم فروندلیچ (مدل خطی) بر اساس متغیر دوز جاذب

محاسبات و رسم نمودار ایزوترم فروندلیچ به صورت خودکار به همراه فرمولها

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم لانگمویر (مدل خطی)

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار ایزوترم جذب و محاسبه پارامترهای ایزوترمی از قبیل RL به همراه راهنمایی کار با جدول فرمول نویسی شده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلید ارشد و دکتری بهداشت محیط

کلید چندین سال آزمون ارشد و دکتری بهداشت محیط

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم منحنی استاندارد و آموزش رسم نمودار در اکسل

فایل Word آموزش رسم منحنی استاندارد برای دستگاههای آزمایشگاهی به وسیله نرم افزار اکسل و همچنین آموزش رسم نمودار خطی در اکسل مختص محققین جوان و تازه وارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل