فروشگاه ساز رایگان فایل عضویت در مارکت فایل

فایل های دسته بندی محیط زیست - صفحه 1

سینتیک الوویچ فرایند جذب سطحی (مدل خطی)

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار الوویچ و محاسبه ی پارامترهای مربوط به آن

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک بر اساس متغیر غلظت آلاینده

این فایل حاوی فایلهای اکسل ایزوترمهای لانگمویر و فروندلیچ، سینتیکهای درجه اول و دوم کاذب، و ترمودینامیک جذب می باشد

قیمت : 139,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش انجام آزمایشات ایزوترم و سینتیک جذب سطحی

در این فایل سه صفحه ای به طور خلاصه روش صحیح انجام آزمایشات سینتیکی و ایزوترمی بیان شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل خطی ایزوترم تمکین بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترم تمکین را محاسبه کرده و نمودار آن را در اختیار داشته باشید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم فروندلیچ (مدل خطی) بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشتن این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم فروندلیچ، و رسم نمودار آن را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل خطی ایزوترم لانگمویر بر اساس متغیر غلظت آلاینده

با داشت این فایل می توانید محاسبه پارامترهای ایزوترم لانگمویر، رسم نمودار آن و همچنین رسم نمودار RL را در کمتر از 3 دقیقه انجام دهید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل محاسباتی و آموزشی ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترمهای لانگمویر، فروندلچی و تمکین را محاسبه کرده و نمودارهای آنها را در اختیار داشته باشید

قیمت : 85,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدل خطی ایزوترم تمکین بر اساس متغیر دوز جاذب

پارامترهای ایزوترم تمکین را به همراه رسم نمودار تنها با جایگزینی داده های خود به دست آوردید

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک

پکیج زیر حاوی 5 فایل اکسل فرمول نویسی شده جهت محاسبه ی سینتیک درجه اول کاذب، سینتیک درجه دوم کاذب، ایزوترم لانگمویر، ایزوترم فروندلیچ و ترمودینامیک می باشد.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی