فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

برنامه رسم خودکار منحنی استاندارد (کالیبراسیون) و آموزش رسم نمودار در اکسل

فایل Word آموزش رسم منحنی استاندارد برای دستگاههای آزمایشگاهی به وسیله نرم افزار اکسل و همچنین آموزش رسم نمودار خطی در اکسل مختص محققین جوان و تازه وارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری بر اساس کتاب استاندارد متد

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری سیانید به روش تیتراسیون (محیط آبی)

روش آزمایش اندازه گیری سیانید بر اساس استاندارد متد، به روش تیتراسیون. توضیح با زبان ساده

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل