فروشگاه ساز رایگان فایل

فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

رسم منحنی استاندارد و آموزش رسم نمودار در اکسل

فایل Word آموزش رسم منحنی استاندارد برای دستگاههای آزمایشگاهی به وسیله نرم افزار اکسل و همچنین آموزش رسم نمودار خطی در اکسل مختص محققین جوان و تازه وارد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری

اندازه گیری فنل به روش اسپکتروفتومتری بر اساس کتاب استاندارد متد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری سیانید به روش تیتراسیون (محیط آبی)

روش آزمایش اندازه گیری سیانید بر اساس استاندارد متد، به روش تیتراسیون. توضیح با زبان ساده

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل