فروشگاه ساز رایگان فایل
اخرین محصولات ثبت شده

فایل محاسباتی و آموزشی ایزوترم لانگمویر، فروندلیچ و تمکین بر اساس متغیر غلظت

با داشتن این فایل می توانید به راحتی و در زمان کمتر از 3 دقیقه تمام پارامترهای ایزوترمهای لانگمویر، فروندلچی و تمکین را محاسبه کرده و نمودارهای آنها را در اختیار داشته باشید

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انجام آنالیز ایزوترم تمکین به همراه فرمولها

پارامترهای ایزوترم تمکین را به همراه رسم نمودار تنها با جایگزینی داده های خود به دست آوردید

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج کامل آموزشی و محاسباتی سینتیکها، ایزوترم ها و ترمودینامیک

پکیج زیر حاوی 5 فایل اکسل فرمول نویسی شده جهت محاسبه ی سینتیک درجه اول کاذب، سینتیک درجه دوم کاذب، ایزوترم لانگمویر، ایزوترم فروندلیچ و ترمودینامیک می باشد.

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه ی سنجش کروم شش ظرفیتی به روش رنگ سنجی

در این فایل نحوه ی اندازه گیری کروم شش ظرفیتی با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 540 نانومتر توضیح داده شده است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه ی صحیح رقیق سازی محلول های غلیظ

فایل Word حاوی توضیحاتی در مورد نحوه ی رقیق سازی محلولهای آزمایشگاهی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش آزمایش pHzpc و نحوه ی رسم نمودار آن در اکسل

روش آزمایش pHzpc و نحوه ی رسم نمودار آن در اکسل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم فروندلیچ (مدل خطی)

محاسبات و رسم نمودار ایزوترم فروندلیچ به صورت خودکار به همراه فرمولها

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایزوترم لانگمویر (مدل خطی)

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار ایزوترم جذب و محاسبه پارامترهای ایزوترمی از قبیل RL به همراه راهنمایی کار با جدول فرمول نویسی شده

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلید ارشد و دکتری بهداشت محیط

کلید چندین سال آزمون ارشد و دکتری بهداشت محیط

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رسم منحنی استاندارد و آموزش رسم نمودار در اکسل

فایل Word آموزش رسم منحنی استاندارد برای دستگاههای آزمایشگاهی به وسیله نرم افزار اکسل و همچنین آموزش رسم نمودار خطی در اکسل مختص محققین جوان و تازه وارد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ترمودینامیک جذب سطحی

فایل اکسل فرمول نویسی شده به منظور رسم نمودار ترمودینامیک جذب و محاسبه پارامترهای ترمودینامیکی به همراه راهنمایی کار با جدول فرمول نویسی شده و نمایش معادلات و فرمولها

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری نیتریت به روش رنگ سنجی

اندازه گیری نیتریت با اسپکتروفتومتر بر اساس استاندارد متد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل